minecraft huisregels

U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Dit heeft tot doel server gezellig, leefbaar en veilig te houden voor iedereen die er gebruik van maakt. De onderstaande punten geven aan wat in ieder geval de grenzen van goed fatsoen overschrijdt. In praktijk kunnen andere kwesties eveneens als zodanig worden gezien. De huis- en gedragsregels zullen door ons worden gebruikt in zoverre ze van toepassing zijn

U kan een verzoek tot meer informatie over een genomen maatregel indienen door deze te versturen naar info@craftplaza.nl

Hieronder vind je de regels en bijbehorende richtlijn van consequentie bij overtreding.

LET OP.
Bij je 3de waarschuwing word je van de server gekickt.
Bij je 4de waarschuwing word je van de server geband voor 1 dag.Reglement

 • Het adverteren ,op welke manier dan ook van andere websites en/of servers is niet toegestaan.

 • Het gebruik van HACKS (GLITCHEN), MODS en/of andere minecraft aanpassingen zijn niet toegestaan, tenzij ze op onze uitzonderingslijst staan.

 • Het is niet toegestaan om ,in welke vorm dan ook, te pesten, liegen, bedriegen, bedreigen, discrimineren, irriteren, schelden, hinderen, vragen van contact gegevens, maken van seksueel getinte en/of ongepaste/schokkende opmerkingen over en naar (mede)spelers en/of stafleden.

 • Het openbaar maken van gegevens, die ongepast, schadelijk, illegaal of de privacy van spelers,stafleden en/of craftplaza kunnen schenden is niet toegestaan.

 • Het herhaaldelijk posten van berichten die op hetzelfde neerkomen (SPAMMEN) is niet toegestaan. Hieronder valt ook het overmatig gebruik van hoofdletters.

 • Het is niet toegestaan werk van (mede)spelers, stafleden en/of craftplaza opzettelijk te vernielen/beschadigen. (GRIEVEN)

 • Het plegen van oplichting/zwendelen (SCAMMEN) is niet toegestaan

 • Het zich voordoen als een andere speler en/of een staflid is niet toegestaan.

 • Het gebruiken van dubbele accounts (ALT-CC) is niet toegestaan.

 • Seksueel getinte,aanstoot gevende en of beledigende bouwwerken,skins en/of gebruikersnamen zijn niet toegestaan.

 • Het kopiëren, downloaden van (delen)van mappen, bouwwerken enz. is niet toegestaan.

 • De voertaal op onze server is Nederlands. Andere talen zijn niet toegestaan.

 • Wij geven geen ondersteuning bij gehackte/gestolen/verloren minecraft accounts. Accounts worden niet omgezet.

 • Bij het niet instemmen met de huisregels, uitlokken van overtredingen of het aanzetten hiertoe wordt de toegang automatisch geweigerd/ ontzegd.

Als iets niet wordt besproken in dit regelement en we niet op andere wijze hebben aangegeven dat het niet is toegestaan, dan kan het zijn dat we toch niet willen dat u het doet. Hierbij moet u denken, op welke manier dan ook aan beschadigen, vernielen, fraude, ongepast/onfatsoenlijk gedrag, hacken, enz.

Helaas hebben wij in het verleden wel eens moeten constateren dat wij in twijfelgevallen beter eerder hadden kunnen optreden. Teneinde de orde, goede sfeer en veiligheid van onze spelers en/of stafleden zoveel mogelijk te waarborgen staat het ons c.q. vrij om het voorgaande ruim te interpreteren en ook bij –voor buitenstaanders ogenschijnlijke – twijfelgevallen op te treden. Wij vragen voor deze overweging en onze beoordelingsvrijheid uw begrip.


Richtlijnen Consequenties

Lichte overtredingen

Consequentie:
Spammen, Caps Locks gebruiken, zinnen meerdere malen herhalen.Waarschuwing
Opmerkingen maken met betrekking tot iemand zijn familie.Waarschuwing
Een andere taal gebruiken dan Nederlands.Waarschuwing
Contact gegevens vragen in de openbare chat.Waarschuwing
Discriminerende opmerkingen maken.Waarschuwing


Matige overtreding

Consequentie:Duur:
Grof taalgebruik.Banminimaal 1 dag
Ongepaste skin gebruiken. (Hitler, BinLaden, Naakt, Staf).Banminimaal 1 dag
De omgeving rond iemand zijn bouwwerk opzettelijk vernielen.Banminimaal 1 dag
Maken van geslachtsdelen of verwanten aan.Banminimaal 1 dag
Bijdehand gedrag.Banminimaal 1 dag
Liegen tegen een stafleden.Banminimaal 1 dag
Adverteren of praten over een andere Minecraft server.Banminimaal 1 dag
Tweede wereldoorlog zaken die schokkend of een discriminerend oogmerk hebben (Hitler, skin, hakenkruis enz.).Ban.minimaal 1 dag
Stalken en lastigvallen van medespelers.Banminimaal 1 dag
Contactgegevens van medespelers aan anderen geven.Banminimaal 1 dag
Oplichten van spelers.Banminimaal 1 dag
Het maken van playertraps waar spelers in dood kunnen gaan.Banminimaal 1 dag


Zware overtreding

Consequentie:Duur:
Hacks gebruiken.Banminimaal 7 dagen
Misbruik maken van persoonsgegevens van iemand anders.Banminimaal 7 dagen
Frauderen (in welke vorm dan ook).Banpermanent
Verboden items in bezit te hebben.Banpermanent
Een duplicator maken of gebruiken.Banpermanent


Tevens schuwen wij niet om aangifte te doen bij de politie inzake fraude en/of discriminerende gedrag.


Extra Survival regels


Geen bewegende redstone mechanismen maken in shop gebied.

Er kan positief of negatief afgeweken worden van de tijdsduur van de opgelegde sanctie.

rev. 1.4b ( 8-6-2017)